Tatjana Babrauskienė

BIOGRAFIJA

Tatjana Babrauskienė gimė 1965 m. spalio 1 d. Vilniuje. 1990 metais Vilniaus universitete įgijo filologės, rusų kalbos ir literatūros dėstytojos kvalifikaciją, vėliau anglų kalbos mokytojos kvalifikaciją, turi magistro laipsnį.  Nuo 1991 m. iki 2005 m. dirbo anglų kalbos vyr. mokytoja Ferdinando Ruščico gimnazijoje, Rudaminos kaime, taip pat buvo šios gimnazijos profsąjungos pirmininke. Nuo 2005 m. vasario iki dabar yra Lietuvos švietimo profesinės sąjungos tarptautinė sekretorė ir profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo ekspertė bei atstovauja švietimo profesines sąjungas ir Lietuvos profesinių sąjungų konfederaciją santykiuose su Europos Sąjungos institucijomis, darbdaviais, jų organizacijomis, kitomis profesinėmis sąjungomis, visuomeninėmis organizacijomis ir judėjimais užsienyje. Ji yra Lietuvos atstovė Europos Sąjungos švietimo socialinio dialogo komitete. Tatjana Babrauskienė taip pat yra Europinių profesinių sąjungų (ETUC, ETUCE) atstovė Europos Sąjungos institucijose, Europos komisijos darbo grupėse ET2020 ir kt. Ji yra atsakinga už socialinių partnerių pasiūlymų ir nuomonių Europos Komisijai rengimą bei derinimą su kitomis Europos Sąjungos profesinėmis sąjungomis. Tatjana Babrauskienė konsultuoja teisiniais (Europos valdymas, semestrai ir kt.) bei organizaciniais ir informaciniais klausimais profesinių sąjungų narius. Nuo 2003 m. Tatjana Babrauskienė rengė publikacijas Europos profesinių sąjungų institutui (ETUI – REHS) dėl Lietuvos ekonominės ir socialinės situacijos vertinimo („Kolektyvinės derybos Europoje“), parašė nemažai straipsnių Lietuvos ir užsienio spaudoje. Nuo 2004 m. yra Lietuvos atstovė  Cedefop (Europos sąjungos agentūra, Europos profesinio mokymo plėtros centras, Salonikai), o nuo 2015 m. išrinkta Cedefop Valdymo tarybos pirmininke. Nuo 2004 m. ji yra Europos Komisijos trišalio patariamojo komiteto profesinio rengimo ir mokymo klausimais narė (ACVT Europos Komisija, Briuselis). Nuo 2015 m. – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) narė, kuriame, kaip pranėšėja, parengė jau keletą nuomonių svarbiais Europos sąjungai klausimais (pvz. Erasmus+; Dėl įgūdžių neatitikties; Švietimas apie Europos Sąjungą ir kt.). Ji yra daugybės tarptautinių švietimo misijų dalyvė (daugiausiai Lotynų Amerikoje ir Afrikoje) ir gali pasigirti asmeniniu indėliu į pasaulinį žmogaus teisės į švietimą gynimo judėjimą. Tatjana Babrauskienė laisvai kalba angliškai, rusiškai ir lenkiškai bei mokosi prancūzų kalbos. Santuokoje gyvena jau 30 metų ir turi dukrą Živilę. Laisvalaikiu mėgsta skaityti, keliauti (apkeliavo jau daugiau nei 60 šalių) bei žvejoti su šeima prie Lietuvos ežerų.