Robertas Šarknickas

Autobiografija

Gimiau 1974 m. gruodžio 7 d. Kaune. Vaikystę ir paauglystę sovietmečiu praleidau internatuose, dabartiniuose Lietuvos vaikų globos namuose: Rokiškio raj. Obeliuose, Šiaulių vaikų namuose. Vėliau įstojau į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, prieš tai studijavau Žemės ūkio technikume. Po studijų dirbau Alytaus miesto teatre aktoriumi, vėliau Alytaus rajono kultūros centro vyr. etnografo pareigose, pedagogu Alytaus miesto gimnazijose.

Esu knygos ,,Šarkos sielos šauksmas“ autorius. Daug laiko skiriu, visuomeninei veiklai. Du kartus buvau apdovanotas Alytaus miesto kultūros premija (2006, 2009). Esu įsitraukęs į aktyvią socialinę veiklą, o 2015 metais tapau Alytaus miesto tarybos nariu.

2016 metais buvau išrinktas į Lietuvos Respublikos Seimą kur dirbu iki šiol. Šiuo metu Seime einu Savižudybių ir smurto prevencijos komisijos pirmininko, Kultūros komiteto nario, Laikinosios Etninės kultūros grupės pirmininko, Laikinosios Vaiko gerovės grupės nario, Tarpparlamentinių ryšių su Graikijos Respublika, Vakarų Balkanų regiono valstybėmis, Kanados grupių nario pareigas.

Daug dėmesio skiriu socialiniai politikai: socialinei gerovei, socialinei apsaugai. Dalyvauju visuomeninėje veikloje: seminarai Lietuvos vaikų dienos centruose, aktyviai dirbu Lietuvai – teikiu pagalbą sunkiai gyvenančioms ir dirbančioms šeimoms. 2013–2014 m. buvau VO „Gelbėkit vaikus“ projekto narys. Dalyvauju sprendžiant su kultūra susijusius politinius klausimus, tokius kaip visuomenės informavimo reglamentavimas, etnografija, autorių teisės, gretutinės teisės, kino ir teatro sklaida, muziejų, bibliotekų veikla, kultūrinio bei švietimo, socialinio gyvenimo vystymas valstybėje ir kt.

Didelis dėmesys skiriamas senjorams ir našlaičiams – esu aplankęs virš 40 vaikų globos namų, įskaitant užsienio valstybių, padedu išspręsti problemas, susijusias su šių įstaigų susiduriamais sunkumais. Mano manymu, našlaičiai ir senjorai –  tai jautriausios grandys, kurios, dažnu atveju, negali savęs apginti pačios.

Ypatingai vertinu Lietuvos valstybingumą, jo raidą, identitetą, etnografines tradicijas bei jų tęstinumą. Įžvelgiu didelį Lietuvos potencialą energetikos nepriklausomume, socialinės apsaugos tobulinime, palankių sąlygų verslo plėtrai bei inovacijoms kūrime, Lietuvos, kaip kultūros centro, vystyme ir kt.

Europos Parlamento rinkimuose nusprendžiau dalyvauti jausdamas Jūsų paramą visoje Lietuvoje ir už tai esu Jums nuoširdžiai dėkingas. Lietuvos narystė Europos Sąjungoje – tai galimybė, kuria Lietuva gali naudotis ir dalyvauti tarptautinės politikos formavime, maksimaliai užtikrinant savo interesus. Atsižvelgiant į tai, dirbti Lietuvai būtina ne tik Lietuvoje, tačiau ir už jos ribų. Europos Parlamentas – tai vieta, kurioje, labiau nei bet kur kitur, Vakarų valstybės gali išgirsti Lietuvos balsą ir nuomonę. Man svarbu kaip mūsų Lietuva atrodo ir gyvena Europos kontekste, todėl Europos Parlamente aktyviai ginčiau Lietuvos ir jos žmonių interesus, siekčiau, kad laimės rodiklis Lietuvoje butų vienas didžiausių Europoje, skatinčiau augti socialinę žmogaus gerovę, kaip šios srities atstovas – puoselėčiau kultūrą, aktyvų kultūrinį gyvenimą, ginčiau valstybės demokratines vertybes, stengčiausi, kad Lietuva bei jos žmonės taptų pavyzdžiu kitoms Europos valstybėms. Europos Sąjungos politikos formavime, taip pat dėčiau maksimalias pastangas, kad Lietuva taptų viena labiausiai verslui bei inovacijoms patrauklių valstybių, o savo politinį potencialą nukreipčiau į Lietuvos energetinio nepriklausomumo skatinimą, aplinkai draugiškos valstybės įvaizdį. Kaip Seime, taip ir Europos Parlamente, mano principai ir tikslai išliktų tokie patys – dirbti žmogui ir Lietuvai.

Kiekvienas esame skirtingų charakterių ir požiūrių gyvenime bei politiniame lauke. Prieš balsuojant, linkiu nuosekliai įvertinti visų politinių partijų nuveiktus darbus ir įsivertinti, kuri partija Lietuvai nuveikė daugiausiai gero, kieno darbas buvo skaidriausias, kas sprendimus priėmė žmonių, o ne įvairių interesų grupių, labui. Nustumkime emocijas ir skambias naujienų antraštes į šalį, ramiai įvertinkime visą tai, ką mato ir jaučia šeimos nariai, gydytojai, senjorai, jaunos šeimos ir kt. – gyvenimo Lietuvoje pagerėjimą. Įvertinkime, kokią naudą gavome kiekvienas. Socialinė gerovė per du metus ženkliai paaugo, tačiau negalime sustoti. Darbus, siekiant maksimalių rezultatų, reikia tęsti ir Europos Parlamente, tam, kad Lietuva būtų stipri ir tvari, o jos žmonės – laimingi.

Todėl kviečiu palaikyti ir ateiti Europos Parlamento rinkimuose balsuoti už Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos sąrašą!