Laima Mogenienė

BIOGRAFIJA

  1. Gimimo data, vieta

Laima Mogenienė gimė 1959 m. spalio 7 d., tremtyje Sibire (Krasnojarske, dabartinėje Rusijos Federacijoje).

  1. Išsilavinimas
    1977 m. aukso medaliu baigė vidurinę mokyklą Radviliškyje.

1982 m. raudonu diplomu (tuometinis – aukščiausias  įvertinimas) baigė chemijos technologijos studijas Kauno politechnikos institute (dabar – Kauno technologijos universitetas).

1983 – 1987 m. studijavo aspirantūroje Architektūros ir statybos mokslinių tyrimų institute.

1992 m. septynis mėnesius stažavosi mokslo ir studijų organizavimo klausimais Weber State University, JAV.

1999 m. stažavosi USAID finansuotoje valdžios ir verslo santykių mokymo programoje,JAV.
2000 m. baigė mokymų kursą „Moterys ir demokratija“, JAV, finansuotą JAV Valstybės departamento.

2009 m. baigė BCC koučingo mokymų programą.

2012 m. baigė verslo konsultavimo kursus Jungtinėje Karalystėje.

Laima savo kvalifikaciją kėlė ir kituose su vadyba bei valdymu susijusiuose mokymuose, vykusiuose Lietuvoje, Lenkijoje, Danijoje, Šveicarijoje ir JAV.

  1. Darbo patirtis

Nuo 2016 m. lapkričio dirba Lietuvos Respublikos Seime: iki 2017 m. gegužės mėn. Seimo pirmininko sekretoriate, vėliau – pirmosios Seimo vicepirmininkės patarėja.

2008 – 2016 m. verslo konsultantė ir lektorė UAB „Verslo konsultantai“, taip pat dirbant individualiai ES programos „Leader“ ir kituose projektuose.

2000 – 2004 m. VšĮ „Verslininkų namai“ direktorė.

1997 – 2004 m. Kauno regiono smulkių ir vidutinių verslininkų asociacijos direktorė.

1994 – 1996 m. UAB „Vilina“ direktoriaus pavaduotoja.

1991 – 1993 m. Vytauto Didžiojo universitete mokymo skyriaus vedėjos pavaduotoja.

1982 – 1991 m. Lietuvos statybos ir architektūros mokslinių tyrimų institute jaunesnioji mokslinė bendradarbė.

  1. Mokslinė, pedagoginė, visuomeninė veikla

2000 – 2016 m. reguliariai vedė seminarus, kursus įvairiomis vadybos, daugiausiai smulkaus verslo vystymo, visuomeninių organizacijų ir bendruomenių plėtros, temomis. Iki dabar, prie smulkiųjų verslininkų, visuomeninių organizacijų ir bendruomenių atstovų švietimo prisideda pro bono kaip lektorė ir patarėja.

2014 m. Laima dėstė Vilniaus universiteto Kauno Humanitariniame fakultete, 2009 – 2010 m. Kauno kolegijoje, 2000 – 2004 m. buvo Kauno kolegijos, Verslo administravimo katedros egzaminų komisijos pirmininkė.

1998 m. Laima buvo paskirta premjero visuomenine patarėja smulkaus ir vidutinio verslo klausimais, vėliau dirbo Tarpžinybinėje verslo taryboje, Saulėtekio komisijoje, Verslo suvaržymų panaikinimo komisijoje, buvo ilgametė Kauno trišalės tarybos narė. 2001 m. Laima apdovanota pramonininkų konfederacijos aukso ženklu.

Laima yra Lietuvos eksparlamentarų klubo prezidiumo narė.

  1. Užsienio kalbų mokėjimas

Labai gerai moka anglų ir rusų kalbas.

  1. Šeiminė padėtis.

Laima ištekėjusi, vyras – Alvydas Mogenis. Turi tris suaugusius vaikus – dukras ir sūnų, tris anūkus.

  1. Laisvalaikio pomėgiai

Laisvalaikį Laima leidžia su artimaisiais ir bičiuliais, skaito, domisi tapyba ir rankdarbiais, mėgsta dainuoti (lietuvių liaudies dainas).