Egidijus Vareikis

BIOGRAFIJA

Egidijus Vareikis  gimė 1958 m. kovo 26 d. Kaune.

1976 m baigė Kauno VII vidurinę mokyklą aukso medaliu.1981 m baigė Vilniaus Valstybinio Universiteto Chemijos fakultetą ir įgijo bioorganines chemijos specialybę.

1990 m. studijavo Saint-Paul universitete Ottawoje (Kanada) ir Marquette universitete Milwaukee, Wisconsin (Jungtinės Amerikos Valstijos). 1992-1993 m. stažavosi Universitetiniame Aukštųjų Tarptautinių studijų institute – Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales (IUHEI), Geneve (Šveicarija). 1994-2000 m. gilino kvalifikaciją trumpalaikėse stažuotėse Austrijoje, Didžiojoje Britanijoje, Kanadoje, Vengrijoje.

1981- 1989 m. dirbo mokslinį darbą biochemijos srityje, Eksperimentinės Endokrinologijos ir Hormonų Chemijos Instituto Kauno Filiale. 1989 m. apgynė daktaro disertaciją biologijos mokslų (biochemijos) srityje.

1989- 1991 m. dirbo žurnalo “Naujasis Židinys” redakcijoje Apžvalgų skyriaus vedėju. Pagal sutartis ar įvairiomis progomis 1989-1997 m. bendradarbiavo Laisvosios Europos Radijo stotyje, televizijose “Baltijos TV”, “Kaunas Plius” rašė laikraščiams “Lietuvos Aidas”, “Kauno diena”, “Amžius” savaitiniams žurnalams “Veidas”, “Gimtasis Kraštas” ir kt. 1992 metais UCIP Kongrese, įvykusiame Campos do Jordao (Brazilija) apdovanotas specialiu žymeniu už žurnalistinę veiklą ir demokratinių vertybių propagavimą.

1990-2000 m. dirbo Lietuvos Respublikos Aukščiausioje Taryboje/Atkuriamajame Seime ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje patarėju gynybos ir tarptautinio saugumo klausimais, specialioje misijoje pasiruošimui deryboms su Europos Sąjunga. Nuo 1998 m. – Lietuvos Respublikos Nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis Ministras.

1995 – 2005 m. dėstė Vilniaus Universitete, Kauno Vytauto Didžiojo universitete, Mykolo Romerio universitete kursus, susijusius su tarptautinio bei nacionalinio saugumo, pokomunistinių šalių politikos problemomis. 1997 – 2000 m. VDU Politologijos katedros vedėjas.

Nuo 2000 – Lietuvos Respublikos Seimo narys, Užsienio reikalų komiteto narys, Europos reikalų komiteto narys, ES-Lietuvos jungtinio parlamentinio komiteto pirmininkas, įvairių Seimo parlamentinių ryšių grupių pirmininkas bei narys, 2003-2004 Lietuvos Seimo stebėtojas Europos Parlamente, nuo 2004 Europos tarybos parlamentinės asamblėjos narys.

Laisvai kalba anglų, lenkų, rusų kalbomis, susikalba prancūzų ir vokiečių kalbas, supranta visas slavų grupės kalbas, turi kinų kalbos pagrindus.

Parašė apie dešimtį knygų: politikos mokslų, eseistikos, poezijos.

Vedes, žmona Rozvita, vaikai – Martynas (1982-1996), Aistė (g. 1987).

Pomėgiai – futbolas, klasikinė muzika, ruonių kolekcionavimas, mėgėjiškai skambina pianinu.