Darnus žmogus

  • kiekvienam žmogui – stiprus Europos socialinis ramstis, kaip teisingos visuomenės pagrindas;
  • minimalus atlygis visoje ES – bent 60 proc. vidutinio atlyginimo kiekvienoje šalyje;
  • pensijų kaupimo tvarka – vieningesnė ir bendresnė visoje ES;
  • sveikatos apsauga ir sveika gyvensena ES lėšomis tolygiai remiama visoje Bendrijoje.