Darnus švietimas ir kultūra

  • mokymasis visą gyvenimą ir parama švietimui, tenkinančiam darbo rinkos poreikius
  • Lietuvos mokslui – didesnės galimybės pasinaudoti ES lėšomis
  • didėjantis finansavimas studentų ir akademinės bendruomenės mainų programai Erasmus+
  • daugiau ES paramos skiriama ir Lietuvos kultūros paveldo objektams saugoti, ir kurti naujiems.