Arvydas Nekrošius

BIOGRAFIJA

Gimė 1984 m. kovo 10 d. Raseiniuose. 2003 metais Raseinių „Šaltinio“ vidurinėje mokykloje (dabar – Raseinių „Šaltinio“ progimnazija) įgijo vidurinį išsilavinimą. 2007 m. Lietuvos žemės ūkio universitete (dabar – Aleksandro Stulginskio universitetas) įgijo energetikos inžinieriaus bakalauro, o 2009 m. – ir magistro laipsnį. 2014 m. tame pačiame universitete įgijo technologijos mokslų daktaro laipsnį. Nuo 2007 iki 2008 m. dirbo vyr. laborantu Lietuvos žemės ūkio universitete, Agroenergetikos katedroje, Biodujų laboratorijoje. 2008 – 2010 m. privačioje įmonėje dirbo inžinieriumi programuotoju. Vėliau keturis metus (2010 – 2014 m.) dirbo asistentu Lietuvos žemės ūkio universitete (dabar – Aleksandro Stulginskio universitetas), Agroenergetikos katedroje. Nuo 2014 iki 2016 m. užėmė Aleksandro Stulginskio universiteto Energetikos ir biotechnologijų inžinerijos instituto lektoriaus pareigas. Nuo 2016 m. yra Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojas. Kalba anglų, rusų, vokiečių kalbomis. Vedęs. Laisvalaikiu mėgsta žaisti šachmatais, programuoti, lankytis teatruose, domisi istorija ir technologinėmis naujovėmis.